is kunsthistoricus en publicist, was lange tijd als conservator werkzaam bij de Stedelijke Musea Gouda en is momenteel al weer enige jaren directeur van het Centrum Beeldende Kunsten Dordrecht. Hij ontwikkelde het idee voor HOLLANDS LICHT samen met Maarten de Kroon, met wie hij ook de research deed en het scenario schreef. Hij woont midden in het Groene Hart van Holland en werkt in Dordrecht en pendelt dus dagelijks op en neer van het ene Hollandse licht naar het andere. Dat Mirbeau ooit schreef dat het echte Holland zo’n tien kilometer boven Breda begint, bij Dordrecht, kan hij onderschrijven – al moet Zeeland natuurlijk niet worden vergeten.

Hij maakt tentoonstellingen zowel voor de Stedelijke Musea Gouda, als in Den Haag, Dordrecht en Woerden schreef o.m. over de schilders die voor het licht naar Dordrecht kwamen, het werk van Jan Andriesse, over de schilders van het Groene Hart (Gras en Wolken), Pieter-Laurens Mol, Alicia Framis, Klaus Baumgartner en andere hedendaagse kunstenaars.
Voor Stroom HCBK schreef hij in 1996 een boek over het werk van James Turrell ter gelegenheid van de opening van zijn werk het ‘hemels gewelf’ in de duinen bij Kijkduin.

Bij die gelegenheid organiseerde hij ook een symposium over het werk van Turrell en het Hollandse licht, waar o.a. Vincent Icke en Günther Können als sprekers aan deelnamen.

Gerrit Willems was lid van diverse adviescommissies op het terrein van de beeldende kunst (o.m. bij CBK Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, Kunstcentrum Delft, Stroom HCBK, Artotheek Den Haag enz.). Bij het CBK in Dordrecht houdt hij zich de laatste tijd vooral ook bezig met de relatie tussen cultuur en de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.