Is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Berkeley, gespecialiseerd in 17de eeuwse Nederlandse kunst. Zij publiceert o.m. in Art History, en schreef naast ‘De Firma Rembrandt’ de even omstreden als gezaghebbende studie ‘De kunst van het kijken’ (Art and Describing) waarin zij een sterk pleidooi hield voor de visuele cultuur in Nederland in de 17de eeuw. Hoewel eigenzinnig en volgens kritici aanvechtbaar, hebben haar ideeën over de ‘kunst van het kijken’ uiteindelijk een grote invloed gehad op het denken over de kunst van de 17de eeuw.

In de film gaat zij in op die visuele cultuur, het vertrouwen dat Nederlandse kunstenaars en wetenschappers hadden in wat ze zagen, en wat dat voor de kunst betekent. Over de vraag of het licht veranderd zou zijn zegt ze: ‘You can’t destroy Dutch Light because it’s still there, in the paintings…’