‘HOLLANDS LICHT is een documentaire film over mythe en werkelijkheid van het Hollandse licht. Een film over het licht dat beroemd is geworden dankzij de schilderkunst. Dat terug te vinden is in de geschilderde landschappen van schilders als Van Goyen en Van Ruisdael, in interieurs en stillevens van Vermeer, Saenredam en Heda, en later in het werk van kunstenaars als Weissenbruch, Roelofs, Gabriël en Mondriaan. De mythe is diep geworteld en wil dat licht en waarneming aan de basis liggen van een visuele cultuur die in de 17de eeuw zou zijn ontstaan. Maar volgens de Duitse kunstenaar Joseph Beuys zou aan die cultuur van kijken dus halverwege de 20ste eeuw definitief een einde zijn gekomen.

In HOLLANDS LICHT wordt de mythe voor het eerst in de geschiedenis onderzocht en in beeld gebracht. Een internationaal gezelschap van vooraanstaande kunstenaars, kunsthistorici en ‘harde’ wetenschappers geeft antwoord op de vragen die de stelling van Beuys oproepen. Wat is Hollands licht? Is het anders dan het licht elders in de wereld? Speelde het echt zo’n belangrijke rol in de schilderkunst én in de wetenschap vanaf de 17de eeuw. En: is het inderdaad veranderd. Is het verdwenen? HOLLANDS LICHT: een bijzondere film over een even alledaags als uniek fenomeen.