‘In Holland heb je soms vier seizoenen op een dag’, zo constateerde de 18de eeuwse schrijver en filosoof Diderot al. Het weer en de atmosferische gesteldheid zijn ongetwijfeld van groot belang voor het Hollandse licht. Daarom werd op het KNMI gedraaid waar, buiten, ook het interview werd opgenomen met Günther Können.
Verder schreef Diderot over Holland: ‘Driehonderd molens houden het waterpeil op het juiste niveau. Een huiveringwekkend schouwspel. Het water in de vaarten is brak, wat bewijst dat zoutwater uit de zee doorsijpelt en de dijken voortdurend bedreigen. Toch durven de mensen in dit land rustig te gaan slapen’.