Het Teylers Museum is genoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), een vermogende Haarlemse laken- en zijdefabrikant, die als vertegenwoordiger van de Verlichting grote belangstelling had voor kunst en wetenschap. Op beide terreinen legde hij verzamelingen aan vanuit de gedachte dat kennis de mensheid kon verrijken. In de oude bibliotheek van het Teylers Museum werd het interview met de Amerikaanse kunsthistorica Svetlana Alpers gedraaid. Haar betoog richt zich o.m. op de unieke visuele cultuur van de 17de eeuw en de waarde die schilders en wetenschappers toen hechtten aan observatie.

www.teylersmuseum.nl